Promoció cultural

camera Prom CultPromoció d’art
Presentacions
Organització d’exposicions
Gestió de conferenciants
Escenificacions
Fotografia
Vídeo